سفارش تبلیغ
صبا

mylove

احساس تو چون طراوت باران است  *   بر زخم شکوفه های گل درمان است *

هروقت که در هوای تو میچرخم *       انگار نفس کشیدنم اسان تراست *

*************تبسم 

 بیزارم از ان عشقی که عادت شده باشد*     یا آن گدایی که محبت شده باشد *

اشک خیمه زده بر چشم نگرانم *            چند روزیست که دلواپسم وبد نگرانم*

وقتی خدا حافظی میکنیم             چه انرژی عظیمی می خواهد کنترل کند قطرههای مکرر اشکانم را.........

*************مؤدب

دردل دردیست ازتوپنهان که مپرس  

تنگ امده چندان دلم ازجان که مپرس 

با این همه حال و درچنین دلتنگی

جا کرده محبتت چندان که مپرس**دوست داشتن


ارسال شده در توسط ارزوبهاری

قلب تنها چیزی است که شکسته اش هم کار میکند*

*******

هروز نبودنت رابر دیوار خط کشیدم وای دارد تمام دنیایم خط خطی میشود♥

*******

قلبم فدای عزیزی که دنیای از دلتنگی رابه امید دیدنش به جان میخرم♥

******

این روزاهوای مرا نداری .......خفه نمیشوی؟ بی هوای من !* 

****

من نه سوکوت میکنم نه فال عشق از برم *  فقط به تو خیره شدم *

من از تو ساده ترم *    تو خوب میفهمی مرا وقتی پراز بهانه ام 

ببین برای ماندنت  چقدر عاشقانه ام *دوست داشتن


ارسال شده در توسط ارزوبهاری

دنیا فقهمیدخیلی حقیر است وقتی گفتم یک موی تورا به اونمی دهممؤدب

خسته ام نه اینکه کوه کنده باشم !نه .دل کندم از عشقمدلم شکست

من بی تو یک بوسه ی فراموش شده ام  ................ یک شعر غلط .یک پرنده ی بی اسمان 

یک رویای ناتمام ................یک نسیم سر گردانگل تقدیم شما

ان کسی را که دوست داشتم آدم باگذشتی بود. از من هم گذشت...........................................گریه‌آور


ارسال شده در توسط ارزوبهاری

کجا هستی؟ به اسمان نگاه کن بگذار دل خوشیم این باشد که اسمانمان یکیست*گل تقدیم شما

کاش جنس دلها از کاغذ بود.نه از شیشه ؟اری سوختن بهتر ازشکستن است*دوست داشتن

دلم برای لمس نگاهت سخت  تنگی میکند*بووووس

به کدامین بهانه حواسش را پرت کنم*

هرچه دلم را خالی میکنم باز هم ازتو پر میشود .چه برکتی دارد دوست داشتنت*دوست داشتن

دیگر اصلا اشک نمیریزم ؟نمیدانم  دارم بزرگ میشوم یاسنگ*♥گریه‌آور


ارسال شده در توسط ارزوبهاری